Gara auglis

– nosvērtība

Saknes grēks

– skaudība

Problēma citiem

– nepietiekamības sajūta, nebeidzamās krīzes

Problēma sev pašam

– neapmierināts ar ikdienišķo, to, kas ir, krasas emociju maiņas

Lielākā problēma

– naids. Kādā veidā Tu esi skaudīgs?

Lielākā iegūstamā spēja

– līdzsvars

Kāds izskatās, kad sevi nekritiski vēro – paša izdomātais „ideālais tēls”?

– Es esmu savādāks.

 

Ko ceturtajiem darīt?

 

  • Mācīties akceptēt parasto, priecāties par mazajiem, vienkāršajiem ikdienas priekiem, būt apmierinātam tagad un šeit.

  • Mācīties fokusēties uz to, kas ir labs un pozitīvs, nevis uz to, kas trūkst.

  • Praktizēt fiziskas aktivitātes un palīdzēt citiem, lai atliktu mazāk laika nogrimt sevī.

  • Mācīties nogaidīt ar reakciju, kamēr intensīvākās emocijas ir nolīdzsvarojušās.

  • Mācīties saprast, ka mēs esam cilvēki, nevis cilvēku jūtas.

 

Mācīties no pirmā tipa:

 

  • Ceturtie var līdzsvarot savu jūtu pasauli, piešķirot dzīvei vairāk objektivitātes un stingrības. Šādā veidā viņi var atklāt to realitātes daļu, kas nav atkarīga tikai no viņu emocijām un iemācīties ar veselo saprātu līdzsvarot bagātīgo iztēli

 

Mācīties no otrā tipa:

 

  • Atmest savu individuālismu un atklāt spēju dot

  • Attīstīt spēju klausīties un interesēties arī par citu cilvēku jūtām un interesēm

CETURTAIS ir jūtīga un radoša, mākslinieciski apdāvināta personība ar intensīvu jūtu pasauli, romantisks, uz sevi vērsts cilvēks. Bieži jūtas pārprasts un vientuļš, jo sevi redz savādāku, atšķirīgu no pārējiem. Ilgojas pēc emocionāla kontakta un dziļi izjustas attiecību pieredzes. Citi viņu kritizē par to ka CETURTAIS sakāpina savas jūtas. CETURTAJAM ir grūti novērtēt patreizējās attiecības, jo viņam ir tieksme vēlēties to, ko viņš nevar iegūt, nenovērtējot to, kas viņam ir. Izvairās no kontaktiem ar "pelēko masu". Ilgojas pēc emocionāli piesātinātām attiecībām. Ir nosliece uz melanholiju un drāmu. Viņiem piemīt tieksme apmierināt savas iegribas un žēlot sevi. Individuālists tic, ka pilnību var sasniegt tikai unikālās, īpašās un piepildītās situācijās. Viņi ir ideālisti un tiecas būt autentiski. CETURTAJIEM ir izjūta par to, kas ir patiesi skaists.

Ceturtais tips - INDIVIDUĀLISTS

4. Individuālists

5.Novērotājs
spārns
3.Uz panākumiem
vērstais
spārns
2.Palīdzētājs
Dezintegrācijas virziens
1.Perfekcionists
Integrācijas virziens