8. Izaicinātājs

2. Palīdzētājs

Virziens pret bultu ir INTEGRĀCIJAS virziens, savukārt virziens pa bultu ir DEZINTEGRĀCIJAS virziens.

Dezintegrācijas un Integrācijas bultas palīdz mums saprast vai mēs progresējam vai regresējam savā attīstībā.

 

Integrācijas (izaugsmes) virziens rāda, kādi mēs kļūstam, kad mūsu Tips kļūst veselīgāks. Brīžos, kad baudām savam Tipam piešķirtās dāvanas (3-4 līmenis), un spējam izmantot lielu daļu no mums katram piešķirtā potenciāla, mūsu garīgā attīstība uzņem paātrinājumu. Papildus sava tipa dāvanām, mēs esam spējīgi izmantot arī ar bultiņu pretējā virzienā savienotā Tipa dāvanas.

 

Dezintegrācijas (stresa) virziens rāda, kādi mēs kļūstam savos stresa brīžos. Virzienā pa bultu mēs esam savienoti ar attiecīgo tipu, un savā neveselīgajā līmenī pārņemam arī šī tipa neveselīgās īpašības.

 

Ja esam pareizi noteikuši savu tipu, ar Eneagrammas palīdzību varam paredzēt, ko katrs attiecīgais tips darīs, ja turpinās stiprināt savus aizsardzības mehānismus, kultivēt savu izdomāto tēlu vai uzvedību. Mēs varam paredzēt arī to, kādas veselīgas mūsu tipa īpašības parādīsies, ja arvien mazāk identificēsimies ar sava tipa aizsardzības mehānismiem un uzvedības īpatnībām. 

 

Veselīgs PIRMAIS ir spontāns un priecīgs kā SEPTĪTAIS

 

Kad PIRMAIS iet pie SEPTĪTĀ, viņš pieņem realitāti ar visiem tās trūkumiem, iemācās atslābt, priecāties, svinēt, un to, ka 2x2=5. Arī  Veselīgs PIRMAIS  smagi strādā, bet viņš ir atradis zināmu vieglumu un iekšējo mieru. Viņš ir samierinājies, ka atrodas vēl ceļā, nevis nonācis jau gala mērķī.  Viņi necenšas paveikt visu perfekti, un nedomā, ka viņi ir tie, kuru pienākums ir glābt pasauli. Šie tipi ļauj lietām notikt savā gaitā. PIRMIE kļūst daudz priecīgāki, optimistiskāki un spontāni. Arī PIRMO komunikācija ar citiem uzlabojās, jo viņu vienkāršā attieksme pret dzīve ļauj cilvēkiem sadzirdēt tos jautājumus, par kuriem PIRMIE patiešām rūpējas. Viņi kļūst daudz ziņkārīgāki un viņus interesē citi viedokļi, kas ir daudz atšķirīgāki no viņu pašu. Vissvarīgākais ir tas, ka PIRMIE spēj pamanīt, ka pasaule ir perfekta jau tāda, kāda tā ir. Viņi var apstāties, ieelpot un izgaršot mirkļa burvību.

 

Neveselīgs PIRMAIS kļūst neloģisks, kaprīzs un saīdzis kā neveselīgs CETURTAIS

 

Šie  PIRMIE sevi kontrolē. Viņiem ir svarīgi paveikt konkrēto uzdevumu. Līdzīgi kā TREŠAJIEM viņiem patīk būt efektīviem un izdarīt darbu neieslīgstot liekās emocijās. TAČU pastiprināta stresa apstākļos PIRMAIS nespēj kontrolēt savas jūtas  un sāk uzvesties kā neveselīgs CETURTAIS. Sāk justies svešs un nesaprasts – viņi strādā tik smagi, bet šķiet, ka nevienam nerūp viņu pūles vai ideāli. Sevis žēlošana liek viņiem uzvesties kā CETURTJIEM, kas bieži vien ir kontrastā ar viņu paustajām vērtībām. Parasti loģiskie un lietišķi nopietnie PIRMIE kļūst temperamentīgi ar svārstīgu garastāvokli, norobežojas no citiem, cerībā, ka kāds to pamanīs un palīdzēs viņiem. Diemžēl, viņi paši palīdzību atklāti nelūgs.  Neveselīgos PIRMOS pilnībā vada viņu skarbais superego un iznīcinoša kritika.  Nekas, ko viņi dara nešķiet pietiekami labs. Viņi vienkārši nevar sasniegt paši savus standartus. Rezultātā stress viņiem liek izskatīties kā neveselīgajiem CETURTAJIEM. PIRMIE sāk neieredzēt sevi un visu pasauli par to, ka viņi ir novesti tik tālu.

 

Veselīgs OTRAIS pamana savas jūtas un vajadzības kā veselīgs CETURTAIS

 

Kad Veselīgs OTRAIS iet uz Veselīgo CETURTO, viņi sastopas ar pilnu savu patieso jūtu spektru un sāk apzināties sevi tādu, kādi viņi patiesībā ir. OTRAIS tiek vaļā no uzmācīgās vēlmes visiem izpatikt un glābt pasauli. Viņi kļūst emocionāli godīgi, apzinās savu agresiju un nepatiesos motīvus. Arī savs nereālais paštēls „Es esmu Mīlestības iemiesojums” kļūst daudz piezemētāks. Viņi kā CETURTIE nenoliedz savas dvēseles ēnas puses un  nemeklē vainu citos, kā to dara ASTOTIE. Ieskatīšanās savā pretrunīgajā būtībā un neapmierinātībā, salauž OTRAJIEM piemītošo lepnību un palīdz saskatīt, ka arī viņiem ir nepieciešama pestīšana, palīdzība, Dieva žēlastība.

 

Neveselīgs OTRAIS kļūst agresīvs un dominējošs kā neveselīgs ASTOTAIS

 

Šie OTRIE nespēj izteikt savas vajadzības, jo negrib būt egoistiski. Viņi vēlas būt neaizvietojami, un, lai citi būtu viņiem pateicību parādā. Viņi cenšas apmierināt savas vajadzības, darot labas lietas citiem un cerot, ka eventuāli citi parūpēsies par viņiem. Kad tas nestrādā, vai OTRAJIEM pieaug satraukums, viņos kūsā lielas dusmas (kaut arī neapzinātas) par to, ka apkārtējie (arī Dievs) ir tik nepateicīgi.

 

Parasti OTRIE izturas mīļi, lai nebūtu jācieš no mīlestības trūkuma. Taču, ja viņi pārāk ilgi jūtas pazemoti, izmantoti vai atstumti, viņi var zaudēt savaldību vai bezceremoniāli likt citiem saprast, ka ar viņiem nedrīkst šādi izrīkoties vai pieņemt viņus kā kaut ko pašsaprotamu. Tie kļūst līdzīgi neirotiskajiem Astotajiem - Es esmu varens.

 

Veselīgs TREŠAIS ir priecīgs nevis konkurēt, bet sadarboties ar citiem, kā veselīgs SESTAIS

 

Šie TREŠIE dodas SESTĀ  virzienā. Viņi vairāk sadarbojas ar citiem un šādā veidā jūtas vēl vērtīgāki. Viņu rūpes par citiem, paradoksālā veidā, liek viņiem pašiem justies vērtīgākiem. Integrētie Trešie kļūst reāli, autentiski – daudz patiesāki un attīstītāki. Viņi nav konkurējoši, viņi ir sadarboties griboši. Neizrāda savu pārākumu, bet vienlīdzību. Nemēģina izmantot citus, bet sadarbojas kopīgo mērķu labā, kas pārsniedz viņu personiskās intereses. Veltot sevi citiem, savam darbam, kādam augstākam mērķim, Trešie atrod to savas vērtības sajūtu, kuru visu laiku ir meklējuši. 

 

Neveselīgs TREŠAIS kļūst apātisks un atslēdzies kā neveselīgs DEVĪTAIS

 

TREŠAJAM savu daudzo lomu dēļ jau no bērnība ir grūti izprast savas patiesās jūtas. Neveselīgie Trešie cenšas būt efektīvi visās lietās, ko viņi dara, un viņi nevēlas samazināt tempu, lai citi neizsteigtos viņiem priekšā. Kad Trešie jau ir diezgan „izdzinuši” sevi, stress liek viņiem uzvesties kā neveselīgiem DEVĪTAJIEM. Visbiežāk tas notiek tad, kad izpaliek atzinība. Dažādās lomas vairāk nestrādā kā iepriekš, taču atklāt savu Patieso Būtību nav vairs ne motivācijas ne spēka.  TREŠAJAM dzīve šķiet bezjēdzīga un tukša. Šādās reizēs Trešie  „pamet kaujas lauku”, sāk darboties autopilotā, nespēj koncentrēties un kļūst nenoteikti. Viņi mēģina izvairīties no konfliktiem ar citiem, bet kļūst ārkārtīgi stūrgalvīgi un nesabiedriski, ja kāds ar viņiem konfrontē. Ja stress nemazinās, viņi paliek vēl pasīvāki, atkāpjas un nav ieinteresēti savā darbā – faktiski „velk dzīvību”.

 

Veselīgs CETURTAIS kļūst daudz objektīvāks un principiālāks kā veselīgs PIRMAIS 

 

PIRMO vērtības un tīrā sirdsapziņa, dziedinoši līdzsvaro CETURTO jūtu haosu, šaubas par sevi un subjektīvismu. PIRMO idealizētais paštēls “Man ir taisnība” palīdz CETURTAJIEM sevi pieņemt. PIRMAJIEM vērtības ir svarīgākas par jūtām, čaklums – par ģenialitāti, saprāts – par iedvesmu. PIRMO lietišķums palīdz CETURTAJIEM distancēties no sevis un iegūt spēju kritiski izvērtēt savu fantāzijas pasauli. Māksliniekiem, kas pieder pie CETURTĀ tipa, ļoti noder PIRMO  čaklums un perfekcionisms, lai savas ģeniālās iedvesmas realizētu arī labā amatnieciskā izpildījumā. Došanās pie PIRMAJIEM nozīmē, ka CETURTIE pieļauj lietišķu kritiku, bet tāpēc nejūtas pazemoti kā personības. PIRMO saistība ar dabu palīdz CETURTAJIEM rast pašam kontaktu ar savu dabiskumu un pirmatnējību.

 

Neveselīgs CETURTAIS kļūst uzbāzīgs kā neveselīgs OTRAIS

 

Neveselīgie CETURTIE ir grūtsirdīgi, apjukuši un atsvešināti, viņi šaubās par sevi. Šāds CETURTAIS mēģina atgūt kontaktu ar realitāti, atsakoties no savas neatkarības un padarot sevi par neaizvietojamu („Es palīdzu”) vai cieši pieķeroties citiem. Viņi nepārtraukti grib pārliecināties, ka netiks pamesti neskatoties uz viņu emocionālajām garastāvokļu maiņām. Šie Ceturtie mēģina risināt sev tuvu cilvēku vajadzības  vai pievērst uzmanību visām tām labajām lietām, ko ir darījuši sev tuvo cilvēku labā.  Caur svešu mīlestību vai pieķeršanos viņi mēģina atgūt savu identitāti. Neveselīgs Ceturtais var piespiest kādu citu rūpēties par sevi. Var dzīvot kopā ar vecākiem, draugu vai partneri un kļūt pilnīgi atkarīgi no šī cilvēka. Vienlaikus viņi var ienīst cilvēkus, no kuriem ir atkarīgi, jo uzskata, ka viņi netiek adekvāti saprasti vai aprūpēti.  Šādā stāvoklī arī paši pret sevi CETURTIE izjūt naidu.

 

Veselīgs PIEKTAIS ir pašpārliecināts un izlēmīgs kā veselīgs ASTOTAIS

 

PIEKTO domāšanai ir tendence nepieļaut aktīvu rīcību, taču veselīgs PIEKTAIS ir gatavs savas atziņas izmantot praksē, pat ja tās viņam šķiet nepilnīgas un vēl papildināmas. Veselīgie PIEKTIE ir rīcības cilvēki, kas saprot, ka jaunas atziņas var iegūt tikai no pieredzes, nevis sēžot pie rakstāmgalda. Viņi ir spējīgi rīkoties un vadīt citus cilvēkus ar pārliecību kā veselīgs Astotais. Šie Piektie saprot, ka varbūt daudz ko nezina, bet noteikti tāpat zina vairāk nekā pārējie.

 

Veselīgie PIEKTIE nav atrauti no apkārtējās pasaules, drīzāk izbauda cik dziļi viņi ir saistīti ar visu apkārtējo, spēj pilnībā pieslēgties dzīvei un cilvēkiem. Rezultātā viņi jūtas krietni varošāki un drošāki, nekā tad, ja dzīvi vēro no malas. Tas viņiem dod spēju pielietot savas zināšanas un gudrību cilvēces labā.

 

Neveselīgs PIEKTAIS Kļūst hiperaktīvs un izklaidīgs kā neveselīgs SEPTĪTAIS

 

Neveselīgi PIEKTIE norobežojas un nav sabiedriski, jo vēlas pievērsties tikai tam, kas sniegs viņiem kompetences un meistarības sajūtu. Šajā stadijā viņi ierobežo komforta, kontaktēšanas un sazināšanās vajadzības. Tas nenovēršami rada stresu un PIEKTAJAM sāk parādīties neveselīgā SEPTĪTĀ īpašības. PIEKTIE kļūst izklaidīgi savā domāšanā un impulsīvi uzvedībā. Viņi piespiež sevi izklaidēties vai pēkšņi meklē sabiedrību. Viņi var mēģināt izvairīties no sāpīgām sajūtām lietojot narkotikas vai maniakāli darbojoties. Pastāv briesmas, ka viņi var zaudēt kontaktu ar realitāti un dzīvot iluzorā iedomu un nereālu sapņu pasaulē. Stresa mākts PIEKTAIS nevis mērķtiecīgi darbojas, bet pazaudē sevi bezmērķīgā rosībā vai attīsta muļķīgas kaprīzes.

 

Veselīgs SESTAIS kļūst daudz atbrīvotāks un optimistiskāks, kā veselīgs DEVĪTAIS

 

DEVĪTO miers un paļāvība ir labākās zāles pret SESTO bailēm. Kad veselīgie SESTIE dodas pie DEVĪTĀ, viņi atrod stabilu atbalstu paši sevī, kas viņiem ļauj atslābt un kļūt atvērtākiem. Šo stabilitāti nodrošina spēja baudīt „šeit un tagad” stāvokli. Tas sniedz atpūtu viņu pārkarsušajiem prātiem: mazinās gan viņu divkosība, gan tendence būt neadekvāti satrauktiem. Viņi ir krietni emocionāli stabilāki, un vairāk uzticas apkārtējiem. Integrēti SESTIE iegūst ne tikai drošības sajūtu, bet arī spēj uzticēties citiem.

 

Neveselīgs SESTAIS kļūst konkurējošs un iedomīgs kā neveselīgs TREŠAIS

 

Neveselīgi SESTIE bieži ir satraukti un šaubās par sevi, bet viņi godīgi pilda visus savus pienākumus un ir ļoti atbildīgi cilvēki. Rezultātā, stress kļūst par viņu dzīves sastāvdaļu. Kad tā ir par daudz, viņi dodas pie TREŠĀ, aprok sevi darbos, uzliek drosmīga cilvēka masku, kas saka „Jums par mani nav jāuztraucas. Ar mani viss ir kārtībā”. Kļūst emocionāli un fiziski norobežojušies jo nevēlas, lai tuvinieki un draugi redzētu viņu ciešanas.

 

Bailes pazaudēt drošību var likt SESTAJIEM slepeni konkurēt kā neveselīgam TREŠAJIEM.  Neveselīgie SESTIE līdzīgi kā neveselīgi TREŠIE kļūst neizvēlīgi attiecībā uz to, ar kādiem līdzekļiem pasargāt savu drošību – kļūst negodīgi un bezprincipiāli.  Viņi neņem vērā savus iekšējos brīdinājumus, kļūst spējīgi uz meliem, nodevību un neuzticību, lai glābtu savu ādu.

 

Veselīgs SEPTĪTAIS kļūst fokusētāks un pamatotāks kā veselīgs PIEKTAIS

 

Veselīgs SEPTĪTAIS iet pie PIEKTĀ. Viņš izbauda dažādas pieredzes to dziļumos, spēj koncentrēties un ir nevis patērētājs, bet sniedz savu ieguldījumu. Veselīgs SEPTĪTAIS nebaidās, ka tiks norobežots no laimes un prieka, ja nepārtraukti nemeklēs jaunas pozitīvas pieredzes.

 

Kad SEPTĪTIE dodas pie PIEKTĀ, viņi pārstāj izstumt no apziņas sāpes un uzticas tam, ka dabisks prieks un pateicība ir pietiekami, lai izturētu nopietnu diskusiju ar savu dzīvi. Veselīgs Septītais neizvairās no dzīves tumšās puses un pats no savām jūtām. Viņš saprot, ka jebkurš prieks dzīvē ir gaistošs, un nenozīmīgs, ja netiek ņemti vērā ari dzīves sarežģījumi. SEPTĪTIE izbauda visu pieredzi, nevis tikai „pozitīvo eliksīru” un parādās dziļāks apmierinājums, kas tik ilgi meklēts.   

 

Neveselīgs SEPTĪTAIS kļūst kritisks perfekcionists kā neveselīgs PIRMAIS

 

SEPTĪTAJIEM patīk būt spontāniem un izmantot visinteresantākās un „garšīgākās” attiecīgā brīža opcijas. Kad tas aiziet par tālu, SEPTĪTIE jūtas slikti, jo nespēj koncentrēties un viņu dzīvē nav ari kādas noteiktas struktūras. Neatrisinātie jautājumi un pienākumi krājas kaudzē, stress palielinās, SEPTĪTAJĀ parādās neveselīgā PIRMĀ uzvedības pazīmes. Viņi mēģina sakārtot savas lietas, bet dara to ar stingrību un piespiedu kārtā. Šādās reizēs viņi var kļūt paškritiski un nepacietīgi attiecībā uz paveikto un paši sevi.

 

Neveselīgais SEPTĪTAIS saprot, ka nespēj atrast piepildījumi nevienā no savām daudzajām aktivitātēm un, ka viņam ir jānospiež bremze. Kad SEPTĪTAIS iet uz PIRMO, viņš mēģina ieviest stingru, patvaļīgi izdomātu kārtību, kļūst apsēsts, nosodošs un atriebīgs attiecībā pret sevi un jebkuru citu, kas apdraud šo trauslo struktūru, kuru viņi ir radījuši. Kā  neveselīgi PIRMIE viņi var kļūt apsēsti ar kādu vai kaut ko, kas šķietami varētu būt viņa nelaimes risinājums.

 

SEPTĪTO aizsardzības mehānisms – izstumšana no apziņas vairs nefunkcionē, pieaug bailes no sāpēm. Tas pastiprina SEPTĪTĀ  drudžaino aktivitāti un/vai tieksmi pēc pārmērīgām baudām. Solis uz PIRMO ir mēģinājums atgūt kontroli par savu jūtu pasauli. PIRMO punktā viņi var pieņemt sev kādu „ugunsdrošu” ideoloģisku sistēmu un agresīvi to aizstāvēt.  

 

Veselīgs ASTOTAIS kļūst sirsnīgāks un rūpējas par citiem kā veselīgs OTRAIS

 

Kad Veselīgs ASTOTAIS iet pie veselīgā OTRĀ, viņš izjūt ilgi apspiesto līdzjūtību pret citiem cilvēkiem. Viņi izmanto savu varu un spēku, lai paceltu un atbalstītu citus. Viņi izrāda rūpes, ir dāsni un rūpēja par citu labklājību, izmanto visu savu ietekmi, lai uzlabotu apstākļus vai celtu standartus. Viņi saprot kāda ir mīlestības vara, nevis mīl varu un kalpo kaut kam, kas ir augstāks par viņu pašu Gribu. ASTOTIE atklāj, ka ir spējīgi brīvi paust savas jūtas pret citiem vienkāršā un sirsnīgā veidā. Viņi ir spējīgi labāk parūpēties par citiem un pieņemt citu rūpes par sevi, nedomājot, ka tas viņus padara vājus. Viņi zina, ka var patiesi mīlēt, nezaudējot sevi. Būt jūtīgam un maigam, bet vienlaikus stipram, ir lielākais varoņdarbs, uz kādu ASTOTAIS ir spējīgs.

 

Neveselīgs ASTOTAIS kļūst noslēgts un baiļpilns kā neveselīgs PIEKTAIS

 

Neveselīgi ASTOTIE ir rīcības cilvēki. Viņi ir pārliecināti par sevi, viņiem ir stingra nostāja, smagi strādā, kaislīgi dzīvo un dažreiz iesaistās spēka spēlītēs ar citiem, jo cīnās par taisnību vai vienkārši aizstāv savas intereses. Šāda dzīves pozīcija var sagādāt daudz stresa, un kad ASTOTAJIEM ir par daudz, viņos sāk parādīties neveselīgas PIEKTĀ īpašības. Viņi emocionāli un fiziski attālinās. Noiet malā, lai izstrādātu labākas savas rīcības stratēģijas un virzienus. Šādos brīžos ASTOTIE ir sevī noslēgušies un attālinājušies, bet arī daudz ciniskāki un pesimistiskāki attiecībā uz dzīvi un citiem cilvēkiem. Iešana pie PIEKTĀ iedod ASTOTAJAM laiku atelpai, bet eventuāli vienkārši vairo viņu aizdomas un rada atstumtības sajūtu.

 

Neveselīgi ASTOTIE karo ar visu pasauli. Viņi cenšas tik ļoti dominēt un kontrolēt, ka bieži vien viņiem parādās reāli ienaidnieki. Stress ir tik liels, ka ASTOTĀ bravūra un pašpārliecinātība eventuāli sabrūk. Kad ASTOTAIS iet pie PIEKTĀ, viņu šausmas attiecībā uz pasauli un savu bezpalīdzību jau ir iesakņojušās viņu apziņā, un ASTOTIE ietin sevi nihilistiskā izolācijā, jūtas bezspēcīgi un nespēj kontaktēties ne ar vienu, bieži vien viņiem ir savādas fobijas vai izkropļoti pieņēmumi . Šādās reizēs viņi nevienam neuzticas, ikvienu un jebko uzskatot ar apdraudējumu savai eksistencei. 

    

Veselīgs DEVĪTAIS kļūst daudz enerģiskāks un sevi attīstošāks kā veselīgs TREŠAIS

 

Kad veselīgs DEVĪTAIS iet pie TREŠĀ viņš ir ieinteresēti savā potenciālā un sevis attīstīšanā. Viņi paņem dzīvi savās rokās, novērtē sevi un savu ieguldījumu. Viņi iemācās investēt savu laiku un darbu lietās, kas attīsta viņu talantus un palīdz viņiem augt. Pašapziņa aug, un DEVĪTIE kļūst daudz pārliecinātāki un neatkarīgi. Viņi dzīvo daudz apzinātāku dzīvi, ir praktiski un dzīvo reālā nevis idealizētā pasaulē. DEVĪTIE saprot, ka viņiem patīk dzīvot un izteikt sevi visā pilnībā, nezaudējot saikni ar cilvēkiem, kuri viņus patiešām mīl.

 

Neveselīgs DEVĪTAIS kļūst nemierīgs un uztraukts kā neveselīgs SESTAIS

 

DEVĪTIE ir vienkārši, draudzīgi, pozitīvi, piekrītoši. Cik vien var, viņi cenšas neietekmēties no dzīves kāpumiem un kritumiem. Bet DEVĪTIE tāpat ka jebkurš cits nespēj palikt imūni pret dažādām problēmām vai nebēdāties, ja notiek kaut kas bēdīgs. Viņu spēcīgā aizsardzības sistēma palīdz viņiem būt salīdzinoši mierīgiem pat krīzes situācijā, bet kad tas kļūst par daudz viņi sāk demonstrēt neveselīgā SESTĀ īpašības. 

 

Šādās reizēs DEVĪTIE kļūst acīmredzami satraukti. Pirms tam viņi varbūt ir atteikušies ieskatīties problēmās dziļāk, bet tagad redz pilnu briesmu ainu un kļūst nervozi un pesimistiski kā neveselīgs SESTAIS. Neveselīgi DEVĪTIE var kļūt ļoti stūrgalvīgi un ļoti pretoties savām iekšējām sāpēm vai bažām. Viņi demonstrē noliegumu un attālināšanos, bet tas viņus attālina no realitātes tik ļoti, ka beigās viņi nav spējīgi tālāk funkcionēt. Kad DEVĪTIE iet uz neveselīgo SESTO, viņu milzīgais nemiers jau ir ieņēmis stabilu vietu viņu apziņā.

1. Perfekcionists

4. Individuālists

5. Novērotājs

6. Lojālais

skeptiķis

7. Dzīves

baudītājs

9. Vidutājs

Eneagrammas tipu bultas

Ja paskatāmies uz Eneagrammas simbolu, mēs redzam, ka katru Tipu divas iekšējās līnijas savieno ar vēl diviem tipiem. PIRMAIS ir savienots ar SEPTĪTO un ar CETURTO, OTRAIS ir savienots ar ASTOTO un CETURTO, TREŠAIS ir savienots ar DEVĪTO un SESTO, CETURTAIS ir savienots ar PIRMO un OTRO, PIEKTAIS ir savienots ar ASTOTO un SEPTĪTO, SESTAIS ir savienots ar DEVĪTO un TREŠO, SEPTĪTAIS ir savienots ar PIRMO un PIEKTO, ASTOTAIS ir savienots ar PIEKTO un OTRO, DEVĪTAIS ir savienots ar TREŠO un ar SESTO.