Ievads

Droši vien katrs no mums ir bijis izbrīnīts vai pat dusmīgs par savām domām, sajūtām, reakcijām un izpausmēm. Iespējams, katrs ir vēlējies sevi labāk saprast. Un gribējis saprast, kāpēc cilvēki līdzās izturas un domā tieši tā un ne savādāk. Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildi rast palīdz eneagramma.

 

Pēdējos gadu desmitos eneagramma ir uzrunājusi un ietekmējusi miljoniem cilvēku visā pasaulē. Daudzi cilvēki ar eneagrammas palīdzību ir no jauna atklājuši vai padziļinājuši savu ieskatu par sevi, saviem līdzcilvēkiem un Dievu, proti, garīgo un augstāko realitāti. Tēlaini izsakoties, eneagramma ir efektīvi pielietojama karte, ar kuras palīdzību var labāk orientēties cilvēka personības, dvēseles un iekšējās pasaules plašumos.

 

Atbilstoši skaitļa "deviņi" lietojumam grieķu valodā - ennea, eneagramma mūsdienu izpratnē ir deviņu ļoti atšķirīgi raksturu musturu apraksti. Šie apraksti balstās novērojumos, ka katrā cilvēkā viens no šiem rakstura musturiem ir kļuvis dominējošs, savukārt pārējie astoņi klātesoši daudz neuzkrītošākā veidā. Rakstura musturs eneagrammas izpratnē ir noteiktsuztveres, domāšanas, izjūtu un izturēšanās veids, kas ir kļuvis par cilvēka paradumu komplektu, kuru cilvēks tāpēc uzskata par “normālu”, jo tas ir automātisks un saaudzis kopā ar konkrēto cilvēku. Rakstura  musturu veido bērnībā izveidojušās stratēģijas jeb "piespiedu risinājumi", ar kuru palīdzību bērns apmierināja savu pamatvajadzību pēc mīlestības, pieņemšanas un uzmanības. Šī procesa rezultātā cilvēka personība izveidojas, kā noteiktā veidā standartizējies modelis, kas ir nostājies pretī katra cilvēka oriģinālajai un neatkārtojamai būtībai. Katrs Eneagrammas tips atklāj to psiholoģisko mehānismu caur kuru mēs esam aizmirsuši, tikuši nošķirti no mūsu patiesās būtības, kas notiek jau agrā bērnībā. Eneagramma definē 9 dažādus cilvēku tipus (saimes), kas balstās uz 9 kaislībām jeb saknes grēkiem (dusmas, lepnums, meli, skaudība, skopums, bailes, negausība, iekāre, slinkums).

 

Ja mēs atklājam savu saknes grēku, tad iestājas tāds „ahā” moments. Tas izskaidro visu: kapēc es izvēlos konkrētus daugus, konkrētu sporta veidu, konkrētu darbavietu, utt. Bet Tev ir jābūt drosmīgam un jaatzīst sava lielākā problēma, kas tālāk ved pie mūsu lielākajām spējām. Sava tipa noteikšana ir tikai sākums. Eneagramma ved tālāk par cilvēka tipa aprakstu. Eneagramma neieliek cilvēku noteiktā “kastē”, tā parāda kā no šīs “kastes” izkļūt.

 

Eneagramma mūs konfrontē ar nosacījumiem, ar visiem tiem likumiem, kuriem neapzināti pakļaujamies. Tā aicina pārvarēt ierobežojumus un soli pa solim iznākt brīvībā. Dažādās garīgās tradīcijās to sauc par pamošanos.

 

Darbs ar eneagrammu ir ceļš no fiksācijas un identifikācijas savā rakstura musturā uz tuvošanos savai patiesai būtībai, Dieva veidotās esības dziļumiem - tas ir garīgās izaugsmes un transformācijas ceļš. Rakstura musturi apraksta cilvēka pamatpārliecības un uzskatus, vērtības un spējas, konfliktu risināšanas modeļus un izturēšanās stratēģijas, attīstības un garīgās izaugsmes tendences.

 

Eneagrammu var pielietot visdažādākajos cilvēku savstarpējo attiecību kontekstos. Profesionālajā segmentā ar eneagrammas palīdzību var atklāt katram raksturam specifisko motivāciju, kas izpaužas konfliktu pārvaldīšanā un komunikācijā. Ar eneagrammas palīdzību var atrast pieeju sava paša vai otra cilvēka raksturam. Ņemot vērā raksturu savstarpējās korelācijas un sadarbības iespējas un riskus, kas katram raksturam ir atšķirīgi, iespējams samazināt konfliktu iespējamību grupā un būtiski uzlabot sadarbības un kooperācijas potenciālu.

 

Tomēr eneagramma ir ne tikai rakstura musturu apraksti - tipoloģijas modelis. To var pielietot arī kā procesa modeli[1], ar kura palīdzību var risināt jebkuru notiekošu - pabeigtu vai nepabeigtu - procesu, kas tiek sadalīts deviņos posmos, kuri izaug viens no otra. Šī pieeja palīdz aprakstīt un saprast jebkuras sarežģītības problēmas un izstrādāt to risinājumu virzienus.

 

Eneagramma tiek izmantota pedagoģiskos, terapeitiskos, dvēseļkopšanas un garīgās līdzgaitniecības kontekstos. Svarīgākais jautājums ir nevis „No Kurienes” mēs nākam, bet „Uz Kurieni” mēs ejam. Eneagramma var palīdzēt mums ieskatīties nākotnē un saprast savus uzdevumus, savu patieso aicinājumu, iepazīt savu patieso būtību.Atbildīgs darbs ar eneagrammu nav iespējams bez eneagrammas kristīgo sakņu un pamatu atklāšanas un padziļinātas izpratnes.

 

Tomēr ir jāatceras, ka eneagramma ir tikai modelis un karte. To nevajag pārvērtēt un absolutizēt. Tās vērtīguma kritērijs ir kartes noderīgums sevis un apkārtējās realitātes iepazīšanā.

 

Sevis iepazīšana, ja tās mērķis ir personības garīgais briedums, mūsu ierobežojumu atpazīšana, sava aicinājuma un uzdevumu sadzirdēšana un izprašana, iedrošinājums dzīvot ar Dievu un citiem – atšķirīgiem no mums katra – cilvēkiem, ir daļa no kristīgā grēknožēlas darba. Sevis iepazīšanas darbs pamatojas Jēzus pavēlē un augstākajā bauslī: Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Un mīli savu tuvāko kā sevi pašu (Mt 22:37-39).

 

Mīlēt sevi nav iespējams, sevi rūpīgi un godīgi neiepazīstot.