Elita Moiseja

 

Elita Moiseja ir NP Properties valdes priekšsēdētāja un uzņēmuma vadītāja jau 10 gadus. Intensīva biznesa vide bieži vien prasa izvēlēties starp darbu un ģimeni, starp garīgo un profesionālo izaugsmi, starp patieso un nepatieso es. Eneagramma ir mācība, kas neliek izvēlēties, bet ļauj būt.  Lai veicinātu pozitīvu uzņēmējdarības vides attīstību un mudinātu uzņēmējus pamanīt un attīstīt savu potenciālu vienlaicīgi profesionālajā, privātajā un garīgajā jomā, Elita popularizē eneagrammu un lasa lekcijas, visbiežāk biznesa vidē. Elita ir pabeigusi Eneagrammas pasniedzēju programmu Eneagrammas Institūtā (ASV) un pašlaik turpina apgūt Eneagrammu pie dažādiem pasniedzējiem ASV.

Linards Rozentāls

 

Linards Rozentāls, Dr.theol. Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs kopš 2000.gada. Vācijas Ekumēniskās eneagrammas asociācijas (Ökumenischer Arbeitskreis Enneagramm, 2013) sertificēts eneagrammas treneris. Vada seminārus un lekcijas par eneagrammu un citām ar sevis iepazīšanu un personības izaugsmi saistītām tēmām Rīgas Lutera draudzē. Vairāku grāmatu autors. Kapelāns (LĀPPOS sertifikāts, 2010) Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājā.

Indra Sproģe

 

Indra Sproģe, Mg. art. (mācījusies Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijās un patlaban turpina mācības Eneagrammas pasniedzēju programmā Eneagrammas Institūtā ASV), autore oriģinālām un plašu atzinību guvušām metodēm, kas palīdz bērniem apgūt alfabētu, lasītprasmi un reizrēķinu, patīk inovācijas un netradicionāla pieeja gan dzīvē, gan radošajās izpausmēs. Pateicīga liktenim par iespēju savā dzīvē satikt izcilas personības – Imantu Ziedoni, Ričardu Roru, Rasu Hadsonu, mācīties un iedvesmoties no viņiem. Indras aicinājums ir - ar sev pieejamajiem unikālajiem līdzekļiem izkrāsot eneagrammas sistēmu, piesķirt tēliem apjomu, faktūru, skaņu, kustību, garšu un smaržu, un tādā veidā palīdzēt meklētājiem atklāt eneagrammu kā garīgās izaugsmes karti un uzsākt ceļu pie sava patiesā es.

Zane Zeile

 

Beigusi Eneagrammas Institūtu (Ņujorka, ASV) ar tiesībām pasniegt eneagrammu. Sociālo zinātņu maģistre valsts pārvaldē (LU,2000.g.). Galvenā darba pieredze saistās ar veselības aprūpes politikas izstrādi un pētniecību, kā arī dalību projektos. Pašreiz ir Starptautiskās Jauno Uzņēmēju un Līderu Apvienības Latvijā (JCI Latvia) MB RIGA nodaļas Viceprezidente apmācību jautājumos.

 

Eneagramma saista ar tās garīgo aspektu, dziļām un pamatotām zināšanām par cilvēka personību. Interesē eneagrammas pielietojums indivīda garīgajā izaugsmē un lietišķā eneagramma (īpaši tās pielietojums komandas veidošanā un komunikācijas uzlabošanā).

Inese Ebele

 

Inese Ebele, Mg.sc.soc, Mg.oec., Lassalle Kontemplationsschule Via Integralis (Šveice) kontemplācijas un meditācijas skolotāju programmas dalībniece, Enneagram Europe sertificēta eneagrammas praktiķe – vada treniņus organizāciju komandām un garīgos seminārus. Inese vairāk kā desmit gadus ir lektore Vidzemes Augstskolā un pasniedzēja starptautiskā vidē, šobrīd Dārzkopības institūta direktore. Ineses kompetences ir personāla attīstība, mūsdienu organizāciju vadība, izglītība, tūrisms, integrālā pieeja veselīga un laimīga cilvēka dzīvesveida īstenošanā, rūpējoties par intelektuālo, fizisko, garīgo attīstību un pieredzes integrāciju. Inese regulāri papildina zināšanas dažādās Eiropas valstīs. Ineses moto ir „Dzīve mīlestībā” jeb līdzsvars starp pilnvērtīgu dzīvi 21.gs. un intensīvu garīgo attīstību.

Komanda