Mēs esam iniciatīvas grupa, kuri esam ieguvuši vai turpinam iegūt izglītību starptautiski atzītās eneagrammas apmācības skolās un vēlamies attīstīt un veicināt eneagrammas pielietošanu cilvēka garīgajā izaugsmē un līdzgaitniecībā. Eneagrammas pirmsākumi meklējami cilvēka garīgās aprūpes un psiholoģiskā atbalsta darbā. Mūsu īpašais uzdevums ir veicināt un padziļināt atbildīgu un ikvienam garīgam meklētājam noderīgu darbu ar eneagrammu gan kristīgās tradīcījas ietvaros, gan ārpus tās. Mēs vēlamies būt dialogā ar visiem eneagrammā ieinteresētajiem cilvēkiem Latvijā, kuri šo metodi pielieto profesionāli atbildīgi un daudzpusīgi – personīgajā un profesionālā izaugsmē, attiecībās, konfliktu risināšanā un labākā sevis un līdzcilvēku izprašanā.

 

Eneagramma.lv mājas lapa tapusi sadarbībā ar Rīgas Lutera Draudzi un SIA "NP Properties" atbalstu.

Par mums