Neviens no Eneagrammas personību tipiem nav sliktāks vai labāks par citiem, neviens nav svarīgāks vai mazsvarīgāks – visi ir vienlīdz labi, svarīgi un unikāli.  Taču,  katrā no mums ir pārstāvētas dažādas personības attīstības stadijas, kuru brieduma pakāpes ir atšķirīgas. Enagrammas attīstības līmeņu (kopumā deviņi) vienā galā ir nobriedusi, vesela personība, bet otrā – nenobriedusi, varbūt pat neveselīga personība.

 

Eneagrammā mēs runājam par veseliem, daļēji veseliem un neveseliem tipiem.  Enagrammas attīstības līmeņi norāda uz katra tipa Brīvības un Apzināšanās pakāpi.

 

VESELĪGS tips (1.-3. Attīstības līmenis) –  visi trīs centri (galvas, sirds, vēdera) ir līdzsvarā. Mēs esam brīvi no mūsu personības un EGO radītajiem ierobežojumiem, paradumiem un rīcības mehānismiem. Mēs esam brīvi un spējam izbaudīt „šeit un tagad” stāvokli, izvēlēties un rīkoties ar spontānu spēku, gudrību un aizrautību.

 

Pirmajā attīstības līmenī cilvēks ir spējīgs izmantot visas Eneagrammas tipiem piederīgās dievišķās īpašības, Dievišķā Gudrība (1.Tips), Beznosacījuma Mīlestība (2.Tips), Dievišķā Eksistence (3.Tips), Nosvērtība (4.Tips), Viedums (5.Tips), Dievišķā Griba (6.Tips), Dievišķais Prieks (7.Tips) un Dievišķais spēks (8.Tips), (Vienotība (9.Tips).

 

Taču jau Otrajā attīstības līmenī katram tipam parādās tam raksturīgās bāziskās bailes: 

 1. Tips. Es baidos būt slikts, samaitāts, ļauns vai garīgi atpalicis.

 2. Tips. Es baidos būt tāds, kuru mīlēt nav vērts.

 3. Tips. Es baidos būt nevērtīgs, bez jebkādas iedzimtas vērtības.

 4. Tips. Es baidos pazaudēt savu identitāti vai personīgo nozīmi.

 5. Tips. Es baidos būt nekam nederīgs, nespējīgs un nekompetents.

 6. Tips. Es baidos palikt bez atbalsta un vadības.

 7. Tips. Es baidos, ka mani var ievilināt sāpēs.

 8. Tips. Es baidos, ka citi varētu man sagādāt zaudējumus vai mani kontrolēt.

 9. Tips. Es baidos zaudēt savu piederību, sadrumstaloties, nebūt vienots.

 

Paralēli bāziskajām bailēm parādās arī katram tipam raksturīgā bāziskā vēlme: ja man būtu “tas”, tad es būtu laimīgs.

 1. Tips. Vēlme būt  godīgam, labam, svētam, nevainīgam

 2. Tips. Vēlme būt mīlētam.

 3. Tips. Vēlme būt vērtīgam.

 4. Tips. Vēlme būt pašam sev.

 5. Tips. Vēlme būt kompetentam.

 6. Tips. Vēlme būt drošībā.

 7. Tips. Vēlme būt priecīgam.

 8. Tips. Vēlme pasargāt sevi.

 9. Tips. Vēlme dzīvot mierā. 

 

Cilvēks šeit sevi sāk identificēt ar kādu noteiktu īpašību kopu (nelielu daļu no sava cilvēciskā potenciāla), pilnīgi atmetot citas īpašības, it kā tās viņam nemaz nebūtu. Cilvēks sāk teikt par noteiktu īpašību kopu: tas esmu ES un tas ES neesmu.

 

Katrs tips rada savu paštēlu, kuru turpmāk cenšas attaisnot. Kāds es  pats sev šķietu, nekritiski sevi vērojot? Mans paša izdomātais „paštēls”.

 1. Tips. Man ir taisnība.

 2. Tips. Es palīdzu.

 3. Tips. Man ir panākumi.

 4. Tips. Es esmu savādāks.

 5. Tips. Es redzu cauri.

 6. Tips. Es daru savu pienākumu.

 7. Tips. Es esmu laimīgs.

 8. Tips. Es esmu stiprs.

 9. Tips. Es esmu apmierināts.

 

Cilvēks sāk izmantot tikai daļu no sava potenciāla, pārsvarā tikai to, kas atbilst un atbalsta šī konkrētā tipa radīto PAŠTĒLU. Tas nozīmē tikai to, ka cilvēks sāk virzīties prom no veselīgā līmeņa uz vidējo. Šis ir brīdis, kad mēs sākam sevi identificēt ar savu EGO.

 1. Tips. Sāk justies personīgi atbildīgs par visu lietu sakārtošanu.

 2. Tips. Sāk ticēt, ka pašam jāvēršas pie cilvēkiem, lai izpelnītos viņu uzmanību.

 3. Tips. Sāk dzīties pēc statusa un uzmanības.

 4. Tips. Pieķeras pie savām jūtām un pastiprina tās caur iztēli.

 5. Tips. Attālinās no realitātes un sāk slēpties konceptu un prāta pasaulē.

 6. Tips. Padomu un vadības ziņā kļūst atkarīgs no kāda cita ārpus sevis paša.

 7. Tips. Sāk just, ka kaut kur citus ir pieejams kaut kas labāks.

 8. Tips. Sāk just, ka viņiem ir jāpieprasa lietas un jācīnās, lai tās notiktu.

 9. Tips. Pielāgojas citiem, lai izvairītos no konfliktiem.

 

DAĻĒJI VESELĪGS tips (4.-6. Attīstības līmenis)  – „Normāls” tips.  Mēs visi lielākoties atrodamies šajos daļēji veselīgas, nobriedušas personības attīstības līmenī. Šajā gadījumā cilvēks izmanto tikai daļu no sava cilvēciskā potenciāla.

 

Daļēji veselīgs tips mēģina sargāt un aizstāvēt savu paštēlu un manipulēt ar citiem, lai apmierinātu savas vajadzības. 

 1. Tips. Nepārtraukti palabo citus un uzstāj, lai citi arī pieņem viņa standartus. Vēlme būt godīgam, labam un pareizam pārvēršas par kritisku perfekcionismu.

 2. Tips. Noskaidro citu cilvēku vajadzības un vēlmes, tādējādi vēloties panākt citu cilvēku atkarību no sevis. Vēlme būt mīlētam pārvēršas par nepieciešamību būt vajadzīgam.

 3. Tips. Apbur citus un pieņem tādu tēlu, kāds garantē panākumus. Vēlme būt vērtīgam pārvēršas par dzīšanos pēc panākumiem.

 4. Tips. Kļūst par garastāvokļa cilvēku, tādu, kurš liek citiem staigāt pa „naža asmeni” Vēlme būt pašam sev pārvēršas par savu iegribu apmierināšanu.

 5. Tips. Kļūst pārņemts ar lietām un emocionāli norobežojas no citiem. Vēlme būt kompetentam pārvēršas par nevajadzīgu specializēšanos.

 6. Tips. Sūdzas, kļūst izvairīgs un testē citu cilvēku uzticību. Vēlme būt drošībā pārvēršas par pieķeršanos ticībai, autoritātēm.

 7. Tips. Novērš citu cilvēku uzmanību un nemitīgi  „uzjautrina/izklaidē” tos. Vēlme būt priecīgam pārvēršas par nepārtrauktu vairīšanos no īstenības.

 8. Tips. Dod lielus solījumus, blefo un rāda visiem cik viņi ir svarīgi. Vēlme pasargāt sevi pārvēršas par nepārtrauktu cīņu.

 9. Tips. Pārbauda situāciju un nemanāmi, bet pārliecinoši protestē un neiesaistās. Vēlme dzīvot mierā pārvēršas par ietiepīgu neiesaistīšanos.

 

Šo līmeni sauc vēl arī par „Starppersonu Konflikta” līmeni.  Reāli konflikti rodas, ja attiecīgais tips vēlas pakļaut otru tipu savām vēlmēm.

 

Ja cilvēks sāk just, ka viņam ir jāizdara agresīvs spiediens uz apkārtējo vidi un cilvēkiem, lai apmierinātu savas vēlmes, tad tas ir signāls, ka viņš ir nonācis nenobriedušas personības neveselīgā līmenī (Eneagrammas tipu 7.-9. attīstības līmenis).

 

Tālāk sekojošās ziņas jau ir nenovēršamas krīzes vēstneši, kas mūs brīdina:

 1. Tips. Mani ideāli ir faktiski nepareizi un maldinoši.

 2. Tips. Draugi un mīļotie no manis novēršas.

 3. Tips. Es esmu neveiksminieks, un manas prasības ir viltotas un tukšas.

 4. Tips. Es sagrauju savu dzīvi un palaiž garām savu izdevību.

 5. Tips. Man nekad neatradīsies vieta šai pasaulē vai starp šiem cilvēkiem.

 6. Tips. Mana paša rīcība ir apdraudējusi manu drošību.

 7. Tips. Mana paša rīcība nes sāpes man un nelaimi.

 8. Tips. Citi vēršas pret mani un atriebjas.

 9. Tips. Realitāte mani piespiedīs risināt šo problēmu.

 

NEVESELĪGS tips (7.-9. Attīstības līmenis) – Neveselīga tipa cilvēki nedzīvo saskaņā ar savu sirdi, prātu vai ķermeni, faktiski nedzīvo saskaņā ar šo realitāti. Viņi nespēj sevi kontrolēt, savas intensīvās bailes, netiek galā ar konfliktiem un problēmām, kuras paši ir radījuši. Viņi spēj vēl tikai intensīvāk un asāk reaģēt uz notiekošo un izdarīt vēl lielāku spiedienu uz apkārtējo vidi, lai atrisinātu savas problēmas.

 

Ego pārņem visu kontroli. Cilvēks ir notverts pats savās lamatās. Te vairāk nepastāv nekāda veida izvēles brīvība. Viss notiek “par katru cenu”. Iespējams, vienīgā izvēle šeit ir spēja pateikt nē, un neiet tālāk pa sevi sagraujošo destruktīvo ceļu, bet lūgt pēc palīdzības – jā vai nē dzīvībai.

 

Mēs visi dzīvojam starp abiem poliem un visi esam spējīgi piedzīvot šo integrācijas procesu, virzoties no mazāk veselīga līmeņa uz vairāk veselīgo. Šim procesam pat eneagramma nav vajadzīga. Eneagramma norāda vienīgi uz to, ko garīgi nobrieduši cilvēki jau tāpat ir intuitīvi pratuši un praktizējuši.

 

Atgriežoties pie Pirmā jeb patiesas brīvības līmeņa, jāatgādina, ka, lai nonāktu šajā līmenī, mums ir jāatsakās no sava paštēla, no bāziskajām bailēm un jārealizē sava bāziskā vēlme pareizā veidā. Tas viss prasa līdzsvaru, gudrību, drosmi, gara spēku, neatlaidību un psiholoģisko stabilitāti (EGO stabilitāti).

 

Vienkārši sakot, BRĪVĪBU mēs sasniedzam brīdī, kad beidzam sevi identificēt ar savu EGO, kļūstam brīvi no savām Bāziskajām Bailēm un piepildām savu Bāzisko Vēlmi. „Jums ir jākļūst par kaut ko, pirms jūs kļūstat par NEKO”, konsekventi mēs varam teikt, ka: vispirms ir jāatjauno dabiskais EGO līdzsvars un tā funkcionēšana un tad var sasniegt 1.Līmeni – BRĪVĪBU.

 

Tas ir Līmenis, kurā mēs no jauna atklājam Dievišķo sevī. Tā vairāk nav abstrakta ideja, vai kaut kas tāds, ko esam dzirdējuši vai lasījuši par sevi. Tā ir patiesa, mūsu personības neizkropļota realitāte. Mēs redzam realitāti tādu, kāda tā patiesībā ir, bez pārveidojumiem, aizspriedumiem un tiesāšanas. Mēs esam brīvi, stipri un stabili, dzīvojam saskaņā ar sevi, citiem un apkārtējo vidi, baudām dzīvi šeit un tagad. Pirmais attīstības līmenis nav mūsu galamērķis. Tās ir tikai durvis uz dzīvi ārpus mūsu EGO, ārpus mūsu personības. Tur ir neskaitāmas iespējas, jo tā ir jauna pasaule.

Eneagrammas tipu attīstības līmeņi -

Veselīgs, Daļēji veselīgs vai Neveselīgs tips