Eneagrammas tipu spārni

Sakarā ar to, ka Eneagrammas deviņi tipi ir izkārtoti uz riņķa līnijas, katram tipam abās pusēs atrodas divi citi tipi, jūsu Eneagrammas tipa spārni. Viens no šiem spārniem ir jūsu dominējošais spārns, kas ietekmē jūsu bāzisko tipu. Piemēram, ja jūsu bāziskais tips ir DEVIŅI, jums  būs vai nu dominējošais ASTOTĀ vai PIRMĀ spārns. DEVIŅI, kam dominē ASTOTĀ spārns, ievērojami atšķirsies no tāda DEVĪTĀ, kuram ir aktīvāks PIRMĀ spārns. Spārns palīdz precizēt jūsu bāzisko Eneagrammas  tipu. Mūža pirmajā pusē parasti aktīvāks ir viens no spārniem, bet viens no uzdevumiem mūža otrajā pusē ir pievērsties otram, līdz tam vēl neattīstītajam personības spārnam. Cilvēki, kas nav iepazinuši Eneagrammu, dara to neapzināti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRMAIS ar DEVĪTĀ spārnu – IDEĀLISTS

 

VESELĪGS – ārkārtīgi apķērīgs un gudrs. Viņi parasti ir labi izglītoti, erudīti cilvēki, kuriem ir objektīva filozofiska nostāja un spēja koncentrēties uz „lielo bildi”  ilgtermiņā un perspektīvā. Viņiem ir raksturīga vēlme drusku distancēties no cilvēku bariem un doties uz klusāku vietu vai dabas stūri. Viņi ir emocionāli atturīgi, bet dāsni, laipni un uzmanīgi, parasti mīl dabu, dzīvniekus un nevainību jebkādā tās formā. Tie vēlas uzlabot lietas daudz maigākā un objektīvākā veidā nekā citi PIRMIE.

 

DAĻĒJI VESELĪGS ideālists, kurš nelabprāt iesaistās politikā vai „netīrajā darbā”, kas ir nepieciešams, lai izskaidrotu tās reformas vai labojumus, kurus viņi paši piedāvā. Šos PIRMOS ir grūtāk pieķert dusmojamies nekā pārējos PIRMOS, jo tie savas dusmas kontrolē un izrāda kā nepacietību un sarkasmu. Šie tipi labprāt izvēlas situācijas, kur tie var strādāt vieni, lai izvairītos no cilvēciskajām attiecībām, kas parasti noved pie jucekļa un sarūgtinājuma. Tie var būt bezkaislīgāki, objektīvāki nekā citi PIRMIE, potenciāli nievājoši, elitāri un vīzdegunīgi attiecībā pret citiem cilvēkiem.    

 

PIRMAIS ar OTRĀ spārnu – ADVOKĀTS

 

VESELĪGSšie cilvēki savieno savus ideālu un augstāko principu meklējumus ar līdzjūtību un empātiju attiecībā pret citiem cilvēkiem. Tie nav vienkārši ideālisti kā PIRMIE ar DEVĪTĀ spārnu, tie ir patiesi ieinteresēti cilvēces likteņa uzlabošanā un ir daudz vairāk gatavi atrotīt piedurknes un ķerties pie tām izmaiņām, kuras viņi paši sludina vai aizstāv. Tie ir arī daudz dedzīgāki un komunikablāki. Viņi ir gatavi darīt visu, lai citi cilvēki rūpētos par tiem jautājumiem un lietām, kurus paši atbalsta.

 

DAĻĒJI VESELĪGSļoti aktīvi un komunikabli, mēdz būt diezgan agresīvi un pārliecinoši sekojot saviem ideāliem un reformām. Viņi labprāt pavada laiku vienatnē, tai pat laikā tie uzlādējas no saskarsmes ar citiem, īpaši apspriežot un uzlabojot citu idejas. Tas viņus parasti padara par labiem politiķiem vienalga kādā līmenī. Viņi nav vienaldzīgi pret citu cilvēku vajadzībām, bet tikai tik tālu cik viņi jūt, ka var tur ko mainīt vai palīdzēt. Viņi var kļūt ļoti kritiski, viegli aizkaitināmi un skaļi izteikties par kaut ko, kas ir radījis viņu neapmierinātību. Tie ir vairāk uz rīcību orientēti un spējīgi iekarst nekā PIRMIE ar DEVĪTĀ spārnu.   

                                                                                                                                   

OTRAIS ar PIRMĀ spārnu - KALPOTĀJS

 

VESELĪGS - vairāk uz pakalpojumiem orientēts, palīgs, aprūpētājs. Šie cilvēki apvieno sirsnīgu siltumu ar nopietnību, jo tiecās izstarot labestību un nesavtīgi kalpot. Šis PIRMĀ tipa morāles un OTRĀ tipa empātijas un iejūtības apvienojums rada šajos tipos spēcīgu vēlmi atvieglot cilvēku ciešanas. Viņi ir tādi „Labie Samarieši”, kas ir gatavi uzņemties tos pienākumus, no kuriem pārējie parasti izvairās (netīro darbiņu darītāji). Viņi ir daudz nopietnāki, nekā OTRIE ar TREŠĀ spārnu, acīmredzami citu cilvēku aprūpētāji – skolotāji, sabiedriskā darba darītāji, medicīniskie darbinieki, bezpalīdzīgo un nelaimīgo aprūpētāji.

 

DAĻĒJI VESELĪGS - domā, ka tas ir viņu pienākums apspiest savas egoistiskās jūtas, jo jūtas atbildīgi par citu cilvēku labklājību un parasti ir kārtīgi pienākumu cilvēki, kas diezgan skarbi izturas paši pret sevi. Viņi ir emocionāli, bet cenšas būt ļoti savaldīgi un neizrādīt savas emocijas, jo jūtas ļoti neērti, ja ir jāpievērš sev uzmanība. Viņiem patīk strādāt citu aizsegā, tai pat laikā, viņi vēlas būt svarīgi citu cilvēku dzīvē. Šie OTRIE dzīvo kontrastā ar savām emocionālajām vajadzībām. Šie OTRIE var kļūt ļoti paškritiski, nevērīgi izturēties pret savu veselību, noliegt savas vajadzības un tēlot “svēto mocekli”. 

 

OTRAIS ar TREŠĀ spārnu – NAMATĒVS

 

VESELĪGS - šie cilvēki ir draudzīgi un komunikabli; viņi meklē mīlestību veidojot kontaktus un liekot citiem justies labi. Šo cilvēku pašcieņa ir saistīta vairāk ar viņu pašu personīgajām kvalitātēm nevis ar to pakalpojumu kvalitāti, ko viņi sniedz citiem. Viņi ir sociāli aktīvi, runīgi, apburoši un spējīgi pielāgoties - acīmredzamas personības. Viņiem patīk būt devīgiem un dalīties ar savem draugiem savos resursos un talantos – ēst gatavošana, dziedāšana, klausīšanās, izklaidēšana. 

 

DAĻĒJI VESELĪGSšie cilvēki ir draudzīgi un ar labu humoru apveltīti cilvēki, lai gan koncentrējušies un ambiciozi. Viņi parasti nesteidzās kādu aprūpēt, jo viņi uzskata, ka viņu draudzība un viņu uzmanība jau ir pietiekama dāvana apkārtējiem. Trešo vēlme pēc atzinības sajaukumā ar OTRO nepieciešamību pēc intimitātes liek šiem cilvēkiem vairāk koncentrēties uz attiecībām, pārmērīgu draudzīgumu, pārspīlētu sentimentalitāti un samākslotu jūtu izrādīšanu. Šie ir mazāk nopietni un mazāk uz uzdevumu izpildi orientēti OTRIE. Viņi arī mazāk šaubās par sevi un mazāk sevi kritizē nekā citi OTRIE.  Šie cilvēki izsakās tieši attiecībā uz to, ko viņi vēlas un pievērš uzmanību tiem pakalpojumiem, ko viņi ir snieguši. Viņi uzsver savu nozīmi, var būt valdonīgi un dažreiz arī iedomīgi.

                                                                                                                                   

TREŠAIS ar OTRĀ spārnu – ZVAIGZNE

 

VESELĪGS - šie ir daudz emocionālāki un spontānāki TREŠIE. Viņu dzīvīgums un komunikabilitāte atgādina SEPTĪTOS. Viņi māk būt draudzīgi, izpalīdzīgi un dāsni kā OTRIE, tai pat laikā, saglabāt Trešā pašcieņu, stāju un augstu personisko novērtējumu. Viņi vēlās būt mīlēti un būt tuvās attiecībās ar cilvēkiem, bet dažreiz publisko dzīvi un sabiedrības atzinību viņi labprāt aizstāj ar vienkāršu privātās vai mājas dzīves stabilitāti, kas viņiem sniedz krietni lielāku gandarījumu.

 

DAĻĒJI VESELĪGSviņi cenšas apspiest jebkuras sava rakstura iezīmes, kuras traucē viņiem būt iekārojamiem, jo tic, ka viņu reālā vērtība nāk no viņu spējas būt pievilcīgiem un apžilbināt citus. Viņi vēlas, lai citi viņus grib un apbrīno. Viņi zina, kā atstāt iespaidu uz cilvēkiem, un bieži paliek pilnīgi pārņemti ar to. Visa viņu uzvedība liecina par to, ka viņi vēlas būt populāri un uzticības cienīgi. Šie cilvēki bieži ir ļoti konkurējoši, bet, parasti, viņi to neizrāda atklāti. Viņiem var būt dažādi tēli vienlaicīgi, lai apmierinātu dažādu grupu prasības (ģimenes, draugu, darbavietas).

 

TREŠAIS ar CETURTĀ  spārnu – PROFESIONĀLIS

 

VESELĪGS - saprot, ka pašcieņa ir vairāk atkarīga no panākumiem darbā un karjeras sasniegumiem, nekā no personīgajām īpašībām. Viņi vēlas, lai viņu darbs ir izcils un labi novērtēts, un bieži velta tam daudz enerģijas. Viņiem patīk tas, ko viņi dara (viņu darbs vai amats), un viņi ir gatavi ziedot visu savu enerģiju un brīvo laiku, lai šajā jomā būtu brīnišķīgi profesionāļi. Lai gan viņi ir diplomātiski un apburoši, šie TREŠIE ir daudz nopietnāki un uz konkrētu uzdevumu orientēti, tāpēc bieži atgādina PIRMOS.

 

DAĻĒJI VESELĪGSšajā tipā apvienojas spēcīgas ambīcijas un šaubas par sevi, kas nenovēršami rada lielu spriedzi. Savā tieksmē pēc perfektuma, viņi līdzinās PIRMAJIEM, bet viņi tiecās pēc perfektuma, lai nodrošinātu atzinību un netiktu atzīti par nevērtīgiem. Viņi bieži izstaro kompetenci un nosvērtību, bet nelabprāt iesaistās sabiedriskajā dzīvē (atšķirībā no TREŠĀ ar OTRĀ spārnu). Viņi var būt pretenciozi un iedomīgi, tai pat laikā, paškritiski un nepārliecināti, kas dažreiz pašiem rada apjukumu. 

                                                                                                                                   

CETURTAIS ar TREŠĀ spārnu – ARISTOKRĀTS

 

VESELĪGS Šie cilvēki apvieno radošumu ar ambīcijām, ar tieksmi uz personīgo progresu un vēlmi sasniegt mērķus. Viņi ir krietni sabiedriskāki nekā citi CETURTIE. Vēlas būt gan veiksmīgi, gan atšķirīgi vienlaikus . Viņi izjūt nepieciešamību izteikties, bet izteikties radoši. Viņi vēlas atrast pareizo izteiksmes veidu, lai izvairītos no jebkā, kas varētu liecināt par sliktu gaumi. Viņi rada, paturot rātā auditoriju, priekš kuras viņi to dara. 

 

DAĻĒJI VESELĪGSšie cilvēki ir vairāk paškritiski, vairāk apzinās tās lietas, kas nosaka viņu vērtību un to, kā viņi izskatās citu cilvēku acīs, nekā CETURTAIS ar PIEKTĀ spārnu. Viņi vēlas saņemt atzinību gan sev, gan savam darbam, tāpēc parasti velta lielākas pūles jebkam, kas saistās ar sevis pasniegšanu. Viņi ir daudz praktiskāki, bet arī daudz ekstravagantāki – viņiem patīk izsmalcinātība, elegance un kultūra. Parasti redz sevi kā augstākas klases pārstāvjus, kuriem rūp sabiedrības akcepts. Viņi mēdz būt konkurējoši un nicinoši. Narcisisms un pompozitāte tiek demonstrēti diezgan atklāti un tieši.

 

CETURTAIS ar PIEKTĀ spārnu  - BOHĒMISTS

 

VESELĪGSšie ir ārkārtīgi radoši cilvēki, kas apvieno emocionalitāti un oriģinalitāti. Viņus mazāk uztrauc apkārtējo akcepts un paša statuss nekā CETURTOS ar TREŠĀ spārnu. Savā pašizteiksmē, viņi ir ārkārtīgi individuālistiski un personīgi. Viņi rada vairāk priekš sevis nevis priekš auditorijas. Viņiem vairāk patīk pats radīšanas un atklāšanas process, nekā sevis vai darbu prezentēšana. Viņi ir ļoti pētnieciski.  Viņi parasti izaicina vispārpieņemtās vērtības un autoritātes un pārkāpj noteikumus, ja tas attiecās uz sevis pasniegšanu.

 

DAĻĒJI VESELĪGS šie cilvēki kļūst vairāk introverti un mazāk sabiedriski. Viņiem ir tendence vairāk kavēties savā iztēlē nekā reālajā dzīvē. Reālā dzīvē viņiem ir mazāk interesanta nekā iekšējā pasaule, ko viņi sev ir radījusī. Viņus vilina viss, kas ir eksotisks, mistisks un simbolisks. Arī viņu pašu stils bieži vien ir ekscentrisks un neparasts. Šie cilvēki dod priekšroku pesimistiskām dzīves ainām un minimālistiskam dzīvesveidam. Viņi var būt ārkārtīgi nošķirti un privāti, un bieži vien redz paši sevi kā dumpīgus autsaiderus. Viņiem var būt brīnišķīgas atskārsmes uzliesmojumi, bet viņiem sagādā grūtības izdarīt kaut ko praktisku reālajā dzīvē.

                                                                                                                                   

PIEKTAIS ar CETURTĀ spārnu  - Cīnītājs pret tradicionāliem aizspriedumiem

 

VESELĪGSziņkārība un lietu izpratne savienojumā ar vēlmi izteikt unikālo un personīgo redzējumu. Šie cilvēki ir daudz emocionālāki, uz sevi vērstāki un radošāki nekā PIEKTIE ar SESTO spārnu. Viņi meklē kādu nišu, ko citi vel nav izpētījuši – kaut ko, kas patiešām varētu piederēt viņiem vien. Nav zinātniski orientēti, viņi bieži vien ir radoši vientuļnieki, kas miksē kaisli ar nošķirtību. Viņi ir dīvaini, kaprīzi un atjautīgi; viņu ņemšanās ar vienkāršām lietām, var novest pie satriecošiem atklājumiem. Sakarā ar to, ka bieži vien viņus piesaista humanitārās zinātnes, viņi izmanto savu iztēli vairāk nekā analītisko vai sistemātisko domāšanu.  

 

DAĻĒJI VESELĪGS lai gan primāri šie cilvēki identificējas ar savu prātu, šī apakštipa pārstāvji konstanti piedzīvo un cīnās ar intensīvām jūtām, kas var radīt sarežģījumus strādājot pie kāda projekta vai sadarbojoties ar citiem cilvēkiem. Šie ir vairāk neatkarīgi nekā PIEKTAIS ar SESTĀ spārnu un, viņi pretojas jebkurai struktūrai, kura viņiem tiek uzspiesta. Viņi interesējas par sirreālo pasauli vairāk nekā par racionālo vai romantisko; viņi viegli var pazaudēt sevi paši savā iedomu pasaulē. Viņiem bieži ir problēmas būt stabiliem un nosvērtiem. Šos tipus var vilināt tumšā, satraucošā, groteskā  un aizliegtā pasaule.

 

PIEKTAIS ar SESTĀ spārnu – PROBLĒMU RISINĀTĀJS

 

VESELĪGS spēja vērot kombinācijā ar spēju organizēt, sakārtot un detalizēt dod šiem cilvēkiem spēju veikt nozīmīgus secinājumus, kas izriet no visdažādākajiem faktiem un, balstoties uz šiem secinājumiem, izdarīt nākotnes paredzējumus. Viņi meklē nišu, kas sniedz drošību un iederas viņu bildes lielākā kontekstā. Viņus bieži interesē tehniskie jautājumi: inžinierzinātne, zinātne kā tāda, filozofija, izgudrojumi un labošanas darbi. Šie apakštipi spēj labi darboties, ir disciplinēti un neatlaidīgi. Šie ir vairāk ieinteresēti praktiskos jautājumos nekā PIEKTAIS ar CETURTĀ spārnu. Viņi sevī var apvienot jaunradīšanas talantu ar biznesa gudrību, dažreiz uzrādot ārkārtīgi ienesīgus rezultātus.      

 

DAĻĒJI VESELĪGSvisintelektuālākais no visiem apakštipiem. Šos cilvēkus interesē teorijas, tehnoloģijas, faktu un detaļu krāšana. Viņiem patīk sīki analizēt un pētīt jebkuru lietu vai jautājumu, lai saprastu, kā tas strādā. Ārkārtīgi savaldīgi, nemēdz runāt ar savām privātajām lietām vai personīgajām jūtām. Viņu uzmanība ir vairāk vērsta uz lietām, nevis uz cilvēkiem. Tai pat laikā, PIEKTAIS ar SESTĀ ļoti solidarizējas ar savas dzīves svarīgākajiem cilvēkiem. Pārāk neiedziļinās sava iekšējā pasaulē, drīzāk vēro un vēlas saprast pasauli sev apkārt. Viņiem patīk vairāk argumentēt un aizstāvēt savu viedokli nekā PIEKTAJAM ar CETURTĀ spārnu. Viņi mēdz būt agresīvi un atklāti izrādīt naidu pret tiem, kuri nepiekrīt viņu viedoklim.

                                                                                                                                   

SESTAIS ar PIEKTĀ spārnu – AIZSTĀVIS

 

VESELĪGS šie cilvēki bieži vien ir izcili dažāda veida tehniskie eksperti, praktisku problēmu risinātāji, analītiķi, sabiedriskie komentētāji, skolotāji un viedokļu līderi. Viņiem patīk tādas zināšanu sistēmas, kur ir skaidri noteikumi un parametri – matemātika, likumdošana, zinātnes. Viņiem ir lielāka koncentrēšanās spējā nekā SESTAJAM ar SEPTĪTĀ spārnu. Tai pat laikā, viņi ir mazāk bažīgi. Viņus interesē politiskie jautājumi un sabiedriskais sektors. Viņi bieži runā to cilvēku grupu vai indivīdu vārdā, kas ir nonākuši nelabvēlīgos apstākļos.

 

DAĻĒJI VESELĪGS viņi ir daudz neatkarīgāki un nopietnāki par SESTO ar SEPTĪTĀ spārnu, un daudz retāk vērsīsies pie citiem pēc apstiprinājuma, pārapdrošināšanās vai padoma. Bieži vien viņi ir vientuļnieki, kas gūst pārapdrošināšanos dažādās sistēmās un ticējumos, saglabājot savu skeptismu. Šī tipa cilvēki redz pasauli kā bīstamu vietu, kas noved pie reakcionāras nostājas. Sevī noslēgšanās rada aizdomas, un viņi parasti redz sevi kā dumpinieciskus un anti-autoritārus cilvēkus, ironiski, bet, tai pat laikā, viņus vilina autoritatīvas sistēmas, alianses un dažāda veida ticības. Šie tipi ir agresīvi un uzbrūkoši, ja tas attiecās uz viņu drošību. 

 

SESTAIS ar SEPTĪTĀ  spārnu – "ČOMS"

 

VESELĪGSšie cilvēki ir pievilcīgi un smieklīgi, nav tik nopietni kā SESTAIS ar PIEKTĀ spārnu. Viņi cenšas izvairīties no „smagiem” jautājumiem un koncentrējas tikai uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi viņu pašu drošībai (nodokļi, rēķini, noteikumi darbā, utt.). Viņi gan ir nopietni attiecībā uz saviem pienākumiem un dara visu iespējamo, lai nodrošinātu savas ģimenes un draugu drošību un labklājību. Viņiem patīk laba kompānija, jokošanās, patīk uzsvērt savas attiecības ar citiem. Šie cilvēki ir enerģiski un ar labu humora izjūtu. Viņi māk pasmieties paši par savām bailēm, tādējādi vēl vairāk satuvinoties ar citiem. 

 

DAĻĒJI VESELĪGS šie cilvēki vēlas patikt un tikt pieņemti, bet viņi ir daudz atturīgāki un nevēlas runāt par sevi vai savām problēmām. Lai gan sabiedriski, viņi ir acīmredzami nedroši un atkarīgi no saviem tuvākajiem, viņu padomiem un iedrošinājuma, ja ir jāpieņem kādi svarīgi lēmumi. Viņiem problēmas sagādā projektu uzsākšana un atlikšana. Lai apklusinātu savu satraukumu, viņi mēdz nodoties dažādām bīstamām vai neveselīgām izklaidēm. Viņi parasti nav politiski noskaņoti, bet var ļoti skaļi izteikties par to, kas viņiem patīk vai nepatīk.

                                                                                                                                   

SEPTĪTAIS ar SESTĀ spārnu – IZKLAIDĒTĀJS

 

VESELĪGSproduktīvi un rotaļīgi cilvēki. Tic, ka dzīve ir skaista un priecājas par savu eksistenci. Viņi ir zinātkāri un radoši, ar labu humora izjūtu un pozitīvu skatu uz dzīvi. Šie cilvēki ir apķērīgi, vērsti uz sadarbību un viņiem ir labas organizatoriskās spējas – tas viņiem ļauj daudz sasniegt, ar šķietami nelielu piepūli. Viņi meklē dažādību un viegli kontaktējas ar cilvēkiem – izklaides bizness, sabiedriskās attiecības, mārketings un masu mediji ir viņu dabiskā vide.

 

DAĻĒJI VESELĪGSpārņemti ar jaunām idejām, ātri runā un ātri iesaistās, asprātīgi, enerģiski un citus iedvesmojoši. Parasti ir radoši, bet jau sākumā zaudē fokusu, uzmanība ir izsijāta. Brīžos, kad viņi ir nedroši, viņi var palielināt apgriezienus vēl vairāk un kļūt vēl nervozāki. Meklējot dažādas spilgtas pieredzes, viņi ir vai nu attiecībās ar kādu vai attiecību meklējumos. Šiem apakštipiem nepatīk būt vieniem, bet viņiem ir augstas prasības pret saviem draugiem un līdzcilvēkiem. Viņiem ir bieži konflikts starp vēlmi virzīties tālāk uz vietu, kur „zāle ir zaļāka” un bailēm pazaudēt saikni. Šim apakštipam var būt problēmas ar atkarību izraisošu vielu lietošanu lai mazinātu satraukumu un slēptu savu mazvērtības sajūtu. 

 

SEPTĪTAIS ar ASTOTĀ spārnu – REĀLISTS

 

VESELĪGS patiesi bauda dzīvi un ir „materiālisti” visplašākajā šī vārda nozīmē. Viņi apvieno ātrumu ar dzinuli, kas bieži rezultējas ar materiāliem panākumiem, augstiem vai ietekmīgiem amatiem. Viņi ir apņēmušies dabūt no dzīves to, ko vēlas,  domā stratēģiski un var ātri organizēt savus ārējos un iekšējos resursus, lai piepildītu savas vēlmes. Viņi ir pasaulīgi, praktiski un neatlaidīgi. Šiem cilvēkiem piemīt asprātīga humora izjūta un laba sajūta uz visu, kas ir izcils.

 

DAĻĒJI VESELĪGSvelta savu enerģiju pārāk daudzām lietām. Viņi ir agresīvi un spējīgi parūpēties paši par savām vajadzībām. Šie ir vairāk darbaholiķi nekā SEPTĪTIE ar SESTĀ spārnu, jo viņiem ir spēcīga vēlme akumulēt pēc iespējas vairāk dažādas pieredzes un aktīvus. Viņi vairāk koncentrējas uz aktivitātēm nekā uz kontaktiem ar cilvēkiem. Šie tipi ir  pragmatiski attiecībā uz attiecībām – viņi meklē partneri, nevis romantisku fantāzijas tēlu. Viņi nebaidās būt vieni, viņiem ir skaidrs, ko viņi grib un cik daudz viņi pacietīs. Ja nepieciešams var būt ļoti tieši vai pastumt citus malā, lai dabūtu to, ko vēlas. Viņi var būt pārsātināti, cietsirdīgi un rupji atšķirībā no bērnišķīgā hiperentuziasta SEPTĪTĀ ar SESTO spārnu.

                                                                                                                                   

ASTOTAIS ar SEPTĪTĀ  spārnu – IZDZĪVOTĀJS

 

VESELĪGS atjautīgs un apķērīgs tips, kam ir labs redzējums attiecībā uz praktiskām iespējām. Šie cilvēki bieži ir ļoti harizmātiski un spējīgi piesaistīt citus cilvēkus sava redzējuma īstenošanai. Orientēti uz rīcību, vēlas būt noteicēji par savu pasauli. Viņi māk izaicināt citus attīstīt savas spējas un pārsniegt gaidīto, tā, lai viņu dzīves uzlabotos praktiskā veidā. Šis ir visneatkarīgākais tips, bieži vien uzņēmējs, cilvēks, kurš rada projektus, kas nodrošinās viņu neatkarību. 

 

DAĻĒJI VESELĪGS šie ir bezbailīgi tipi, kuriem patīk risks. Viņiem parasti ir „lieli plāni”. Lai iedrošinātu citus cilvēkus sadarboties, viņi dod lielus solījumus un pārspīlē sava riskantā pasākuma potenciālu. Vieni no sabiedriskākajiem tipiem, runīgi, draudzīgi un ļoti pašpaļāvīgi. Viņi ir pragmatiski, praktiski un konkurētspējīgi. Nemēģina izpatikt citiem, nemīl samierināties ar citu vājumu vai nemākulību. Viņi kļūst nepacietīgi, impulsīvi un tos daudz vairāk vada jūtas nekā ASTOTOS ar DEVĪTĀ spārnu. Daudz agresīvāki un krietni vieglāk iziet uz konfliktu. Nemēdz piekāpties. 

 

ASTOTAIS ar DEVĪTĀ  spārnu – LĀCIS  

 

VESELĪGSšie ir spēcīgi un pašpārliecināti tipi, tai pat laikā klusi, stabili un mierīgi. Viņi ir krietni nosvērtāki ejot uz savu mērķi, nav tik atklāti agresīvi vai nemierīgi kā citi ASTOTIE. Viņi ir daudz sirsnīgāki un uz ģimeni orientētāki. Savu varu un vadību izrāda caur pasargāšanu, kā protežē. Raksturā ir mazāk „mahinatora” iezīmes. Lai gan viņi arī vēlās būt neatkarīgi, viņi grib to darīt savā tempā. Spēja nomierināt un no jauna pārliecināt citus, padara šos tipus par harizmātiskiem vadītājiem.

 

DAĻĒJI VESELĪGS šķiet, ka viņiem ir duāla daba. Viņi izpaužas atšķirīgi dažādās savas dzīves jomās. Piemēram, viņi var būt sirsnīgi un saprotoši mājās, bet ļoti apņēmīgi un agresīvi darbā. Šiem tipiem parasti patīk dzīvot klusi un neuzbāzīgi. Viņi parasti runā lēni un vēro sarunas biedru neverbālās komunikācijas zīmes un ķermeņa valodu – draudzīgi, bet slepus vērtē cilvēkus. Stratēģiski un vērīgi, viņi gandrīz izaicina citus nenovērtēt viņus līdz galam. Šie ASTOTIE ir stūrgalvīgi, bezkaislīgi nesatricināmi un klusībā draudīgi. Kad viņi zaudē savaldīšanos, dusmu izvirdums nāk pēkšņi un nežēlīgi, un tad tas pazūd tikpat pēkšņi kā ir parādījies.

                                                                                                                                   

DEVĪTAIS ar ASTOTĀ  spārnu – TIESNESIS

 

VESELĪGS patīkams cilvēks, kas sniedz mierinājuma sajūtu citiem, tai pat laikā, ir izturīgs un spēcīgs. Viņi ir vienlaicīgi gan pārliecinoši un vareni gan maigi un lēnprātīgi. Viegli kontaktējas ar cilvēkiem un tiek galā ar lietām. Ir kā starpnieki konfliktu situācijās. Viņi bieži meklē kādu jaunu projektu, lai ieviestu izmaiņas ikdienas rutīnā. Šie ir praktiski un viņus parasti interesē savas tiešās vajadzības, fiziskie un finanšu apstākļi.  Daudz sabiedriskāki nekā citi DEVĪTIE. Viņi parasti dod priekšroku darbam ar citiem cilvēkiem, ir lieliski konsultanti un citu profesiju pārstāvji, kur ir nepieciešams sniegt palīdzību citiem cilvēkiem. Viņi spēj būt efektīvi biznesā, īpaši vadot pārrunas vai personālvadībā.

 

DAĻĒJI VESELĪGS ļoti sabiedriski un mīl labi pavadīt laiku. Patīk komforts, ir jutekliski. Tas traucē fokusēties uz nozīmīgiem mērķiem. Viņi mēdz būt stūrgalvīgi un pašaizsargāties, sist ar kāju pa grīdu un nevienā neklausīties. Viņiem ir slikts temperaments. Nevar nekad zināt, kas viņus aizsvilinās – parasti tas ir apdraudējums viņu personīgajai labklājībai, ģimenei, darbam, ticējumiem. Viņi var būt skarbi un viegli uzliesmojoši, bet tad pēkšņi nomierināties.  

 

DEVĪTAIS ar PIRMĀ  spārnu – SAPŅOTĀJS

 

VESELĪGS iztēles bagāts un radošs, bieži ir spējīgs sintezēt dažādas skolas, mācības vai viedokļus vienā ideālas pasaules vīzijā. Viņi ļoti labi māk izpausties neverbālās komunikācijas formās (māksla, mūzika, deja, sports vai darbs ar dzīvniekiem vai dabu). Parasti viņi ir draudzīgi un nomierinoši, bet viņiem ir skaidra sava mērķa izjūta, īpaši attiecībā uz saviem ideāliem. Viņi bieži vien ir labi terapeiti, konsultanti, padomnieki, kas vienlīdz labi māk klausīties, netiesājot citus, un izrādīt vēlmi citiem palīdzēt.

 

DAĻĒJI VESELĪGS viņi vēlas, lai ārējā pasaulē valdošā kārtība sniegtu rīkojumus viņu iekšējai pasaulei. Šie cilvēki parasti tiek ierauti nebūtiskās aktivitātēs un vienkārši būt aizņemti. Viņi var būt ļoti enerģiski, bet attālināti un neiesaistīti, kas traucē sasniegt ilgtermiņā mērķus vai pārliecināt citus sev pievienoties. Ir mazāk pārdroši un vairāk rezervēti nekā citi DEVĪTIE. Dusmas pauž savaldīgi un drīzāk ar gruzdošu, nevis kvēlojošu sašutumu. Viņiem rūp cienījams stāvoklis, un viņi bieži jūtas morāli pārāki par dažādām sociālajām klasēm, kultūrām un dzīves stiliem. Viņos var parādīties puritāniskas iezīmes, kā arī akurāta un kārtīga perfekcionista iezīmes.

Perfekcionists

Vidutājs

Palīdzētājs